Redizajn webovej stránky je proces aktualizácie, zlepšenia vzhľadu a funkčnosti webovej stránky.

Cenová ponuka

Prečo je potrebné prepracovať webovú stránku ?

Existuje mnoho dôvodov, prečo môže byť potrebné prepracovať webovú stránku. Napríklad spoločnosť môže chcieť modernizovať svoju webovú stránku, aby zostala konkurencieschopná, alebo môže potrebovať zlepšiť používateľskú skúsenosť, aby prilákala a udržala návštevníkov. Redizajn webovej stránky môže byť potrebný aj vtedy, ak spoločnosť prešla snahou o zmenu značky alebo ak webová lokalita už nespĺňa potreby jej používateľov

Plánovanie redizajnu

Pri plánovaní redizajnu webu je dôležité začať pochopením potrieb a cieľov webu a jeho používateľov. Môže to zahŕňať vykonávanie používateľského prieskumu a analýzu analýzy webových stránok s cieľom identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Ďalej by sa mal vypracovať plán prepracovania, v ktorom sa načrtnú zmeny, ktoré sa vykonajú a ako sa budú implementovať.

Realizácia redizajnu

Po vypracovaní plánu prepracovania je ďalším krokom jeho realizácia. Môže to zahŕňať prácu s dizajnérskym tímom na vytvorení novej grafiky a prvkov rozloženia a spoluprácu s vývojovým tímom na implementácii nových funkcií a funkcií. Je tiež dôležité otestovať prerobenú webovú stránku, aby ste sa uistili, že funguje správne a spĺňa potreby používateľov.

Existuje mnoho dôvodov, prečo môže byť potrebné prepracovať webovú stránku. Napríklad spoločnosť môže chcieť modernizovať svoju webovú stránku, aby zostala konkurencieschopná, alebo môže potrebovať zlepšiť používateľskú skúsenosť, aby prilákala a udržala návštevníkov. Redizajn webovej stránky môže byť potrebný aj vtedy, ak spoločnosť prešla snahou o zmenu značky alebo ak webová lokalita už nespĺňa potreby jej používateľov

Ako to funguje ?

1

Definovanie cieľov a zámerov:

Pred začatím redizajnu webovej stránky je dôležité jasne definovať ciele a zámery redizajnu. Môže to zahŕňať zvýšenie návštevnosti, zlepšenie používateľského dojmu alebo zvýšenie konverzií.

2

Vykonanie analýzy

Redizajn webovej stránky je dobrou príležitosťou na vykonanie dôkladnej analýzy aktuálnej webovej lokality. Môže to zahŕňať analýzu údajov o návštevnosti, spätnú väzbu od používateľov a miery konverzie s cieľom identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.

3

Určenie cieľového publika:

Pochopenie cieľového publika pre web je kľúčové pre redizajn. To zahŕňa pochopenie ich potrieb, preferencií a správania.

4

Vytvorte dizajnu:

Na základe cieľov a zámerov, ako aj analýzy a prehľadov cieľového publika sa zrealizuje plán dizajnu. To by malo načrtnúť kľúčové vlastnosti a funkcie, ktoré by mala mať prepracovaná webová stránka.

5

Testovanie:

Po spustení prepracovanej webovej stránky je dôležité otestovať dizajn, aby ste sa uistili, že spĺňa definované ciele a zámery. To by mohlo zahŕňať A/B testovanie rôznych prvkov dizajnu alebo zhromažďovanie spätnej väzby od používateľov s cieľom identifikovať oblasti na zlepšenie.

Aké sú web stránky od nás ?

  • Plne responzívne pre PC, mobily, tablety
  • Optimalizované pre rýchlosť
  • Moderné s aktuálnymi trendami
  • Zabezpečené s certifikátom

Naši klienti

Trustpay logo
Ibanize logo
Fabriarchitekt logo
Reichtec logo
elmontplus logo
Arcar logo

Prečo Marlotech ?

Original icon

Originalita

Originálne a profesionálne webové stránky sú základom úspechu .

creative icon

Kreativita

Sme kreatívny a pri každom zadaní vytvárame kreatívne riešenia.

cloud icon

Servis

Servis na web poskytujeme klientom aj po skončení záručnej doby.

Support Marlotech

Podpora

Zákaznícka podpora, ktorá pracuje aj cez sviatky a víkendy.

To top